NOVEKO CZ, s.r.o.

Naše společnost začala působit v České Republice v roce 1998. Jako NOVEKO CZ, s.r.o. po změně vlastnických práv, od roku 2001. Náplní práce naší společnosti bylo, zastupovat firmu HONEYWELL, dnes po fúzi PARAMELT na českém trhu v oblasti distribuce lepidel.

Vzhledem k stále se rozvíjející poptávce po různých druzích lepidel, jsme byli nuceni zvolit zcela progresivní strategii, zastupovat více firem působících v této oblasti a tím i daleko komplexnější nabídce a v neposlední řadě i množství našeho sortimentu.

Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o oslovení a následné spolupráci s dalšími renomovanými firmami. Zejména firmou: COLLODIN, FULLER, ICAT a začali jsme jejich výrobky distribuovat u nás.

Naše firma také dlouhodobě zajišťuje servis v odvozu nestandardního pečiva ze všech pekárenských provozů po celé ČR.